UTSTILLINGSRESULTATER / SHOW RESULTS ROSS

 

  2

  6

  1

KLUBBCLUB                    DATO/DATE            DOMMER/JUDGE                        KLASSE/CLASS            RESULTAT/RESULT


Hansakatten                          16.11.08                    Anne Köhn                                          11                                        EX1

Hansakatten                          15.11.08                    Lone Lund                                           11                                        EX1

Rorak                                     12.10.08                    Lone Lund                                           12                                        EX1

Rorak                                     11.10.08                    Henry Hornell                                      12                                        EX1

Sørak                                     17.08.08                    Anne Veland                                       12                                        EX1, BIV-T, NOM                       

Sørak                                     16.08.08                    Bette Lind                                            12                                       EX1, BIV-T